Skip to main content

Full text of "ebook tauhid dan jihad_1"

See other formats


INILAH IALAN PARA ROSUL.. w nn 


Pj (J « 11 m JUDULASLI : 

WA KADZALIKA'R RUSUL, TUBTALA TSUMMA TAKUNU 
LAHUMUL 'AOJBAH 

Jl KJ 
OLEH : 

ASY-SYAHID SYAIKH ABU MUSH'AB AL-ZARQOWI 
RAHIMAHULLOH JUDUL TERJEMAHAN : 
INILAH JALAN PARA ROSUL ALIH BAHASA : 

AHMAD ILHAM AL-KANDARI AL-QAEDOON GROUP 

Jama'ah Simpatisan Et Pendukung Mujahidin 

www.alqoidun.net 

qoidun@yahoo.co.id 

Semoga Alloh Jalla wa 'Alaa membalas kebaikan orang 

yang menyebar buku ini tanpa merubah isinya dan tidak 

mempergunakannya untuk kepentingan komersil kecuali 

seijin Publisher, pergunakanlah untuk kepentingan kaum 

Muslimin ! 

"...Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja 

kamu jumpai mereka, dan tan%kaplah mereka. Kepungtah 

mereka dan intailah ditempat pengintaian ... " INILAH JALAN PARA ROSUL. . BismillahirrohmanirrohTm 

Alif Lam M?m, Apakah manusia mengira akan 
dibiarkan begitu saja mengatakan: "Kami beriman," 
sementara mereka tidak diuji? Sungguh Kami telah 
menguji orang-orang sebelum mereka, dan Alloh 
akan benar-benar tahu siapakah orang-orang yang 
benar dan siapakah orang-orang yang dusta. " (QS. 
Al-Ankabut: 1 - 2) 

Segala puji bagi Alloh, yang memuliakan Islam dan 
pertolongan-Nya. Yang menghinakan kesyirikan 
dengan kekuatan-Nya. Mengatur semua urusan 
dengan perintah-Nya. Mengulur batas waktu bagi 
orang-orang kafir dengan makar-Nya. Yang 
mempergilirkan hari-hari bagi manusia dengan 
keadilan-Nya, dan menjadikan hasil akhir sebagai 
milik orang-orang bertakwa dengan keutamaan-Nya. 

Sholawat dan salam terhatur selalu kepada Nabi 
Muhammad, manusia yang dengan pedangnya Alloh 
tinggikan menara Islam. 

Amma Ba'du... Inilah pelajaran baru yang kukirimkan kepada kalian 
melalui beberapa untai kata pilihan INILAH JALAN PARA ROSUL.. Inilah desahan hati yang kuhempaskan dari lubuk 

hatiku dan rusuk lambungku yang paling dalam 

Dari tentara yang berdiri tegak di atas beban-beban 

berat peperangan 

dan dentuman-dentuman dahsyat huru-hara 

Dari Abu Mush 'ab Al-Zarqawi, 

Untuk siapa saja yang masih memiliki waktu dan 

harga diri yang menyaksikannya. . . 

Hari ini, luka-luka memprihatinkan yang diderita 
umat ini masih terus membuatku gundah. Orang- 
orang terluka dari umat ini terus meninggalkanku 
satu demi satu. Sebuah umat yang dulu memiliki 
kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Tangan- 
tangan pengkhianat mencabik-cabik tubuhnya 
dengan berbagai bentuk kejahatan yang 
menghinakan; umat ini dipaksa beralaskan selimut 
kerendahan dan kehinaan, dipaksa mereguk air dari 
sloki-sloki pemaksaan dan pengkhianatan. Sementara 
ia tak mampu berdiri untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, tidak mampu mewujudkan mimpi dan 
cita-citanya. Penyakit itu sedikit demi sedikit menyebar ke sendi- 
sendi tubuh, setelah itu ia terkapar ke tanah dan 
tulang-tulangnya bertumpuk membangun sebuah 
pasak, serigala-serigala dan berbagai makhluk buas 
segera mengeroyoknya, sambungan-sambungan INILAH JALAN PARA ROSUL. . tulangnyapun tercacah-cacah, menyangkut pada 

paruh tajam dan taring-taring hewan-hewan itu. 

Itulah gambaran sabda Nabi g§ dalam hadits yang 

diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari Tsauban 

m, ia berkata, Rosululloh H bersabda, "Hampir tiba 

masanya bangsa-bangsa dari berbagai penjuru 

mengeroyok kalian seperti orang-orang yang makan 

mengeroyok nampannya. " 

Para shahabat bertanya, "Apakah karena jumlah kita 

sedikit waktu itu, wahai Rosululloh?" 

Beliau bersabda, "Bahkan kalian banyak ketika itu. 

Akan tetapi kalian adalah buih seperti buih air. Rasa 

takut musuh terhadap kalian dicabut dari dada 

mereka, dan ditimbulkan penyakit wahn pada hati- 

hati kalian. " 

Para shahabat bertanya lagi, "Apakah wahn itu wahai 

Rosululloh?" 

Beliau bersabda, "Cinta hidup dan tidak menyukai 

kematian. " 

Dalam riwayat Imam Ahmad: "Ketidak sukaan kalian 

untuk berperang. " Kepada semua umat Islam, sadarilah...bala ujian 
adalah sejarah dan kisah panjang sejak 
diturunkannya kalimat La ilaha illalloh ke muka bumi. 
Para nabi dan orang-orang yang jujur imannya silih 
berganti menerima bala ujian. Demikian juga dengan 
para pemimpin yang memegang tauhid. INILAH JALAN PARA ROSUL.. Oleh karena itu, siapa saja yang meniatkan dirinya 
secara tulus untuk memikul kalimat La ilaha illalloh 
dan membela serta ingin menegakkannya di muka 
bumi, ia harus mau menebus status mulia ini dengan 
menanggung beban-beban berat, baik itu kelelahan, 
keletihan, dan bala. Lihat, di manakah posisi Anda? Jalan ini adalah jalan 
yang Nabi Adam harus menanggung kelelahan dalam 
menempuhnya. Karena jalan ini pula, Nabi Nuh 
mengisi hidupnya penuh derai air mata. Disebabkan 
jalan ini Al-Kholil (kekasih Alloh) Ibrohim ;§gp 
dilempar ke dalam api. Nabi Ismail harus rela 
diterlentangkan untuk disembelih. Nabi Yusuf rela 
dijual sebagai budak dengan harga murah, dan 
mendekam di penjara bertahun-tahun. Nabi Zakariya 
digergaji tubuhnya. Nabi Yahya disembelih. Nabi 
Ayyub bergelut melawan penyakit. Nabi Dawud 
menangis melebihi kebiasaan manusia biasa. Nabi Isa 
dipaksa hidup dalam keterasingan. Dan Nabi 
Muhammad S| sendiri harus hidup akrab dengan 
kemiskinan dan berbagai intimidasi. Sementara 
engkau bersenang-senang dalam kelalaian dan senda 
gurau!! 

Alloh m menguji sebagian makhluk dengan makhluk 
yang lain, menguji orang beriman dengan orang kafir, 
sebagaimana menguji orang kafir dengan orang INILAH JALAN PARA ROSUL. . beriman. Ujian bala seperti ini adalah bagian yang 
menjadi jatah bersama bagi semua manusia; "Maha 
Suci Alloh Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang 
menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 
kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. 
Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. " (QS. 
Al-Mulk [67]: 1- 2) 

Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi kita gjj§, dalam 
hadits qudsi yang beliau riwayatkan dari robbnya &., 
"Sesungguhnya Aku mengutusmu, wahai Muhammad, 
untuk menguji dirimu dan menguji manusia 
denganmu. " Yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, di 
antara para nabi itu ada yang dibunuh dan dicincang 
tubuhnya oleh musuh, seperti Nabi Yahya. Ada juga 
yang hampir dibunuh oleh musuhnya lalu pergi 
menyelamatkan diri seperti Nabi Ibrohim, beliau 
kemudian berhijrah ke negeri Syam. Demikian juga 
Nabi Isa, karena akan dibunuh maka beliau diangkat 
oleh Alloh ke langit. 

Orang-orang beriman terdahulupun, kita saksikan 
ada yang disiksa dengan siksaan yang keji. Ada yang 
dilemparkan ke parit-parit api. Ada yang menemui 
kesyahidan. Ada yang hidup di bawah kesusahan, 
kekerasan, dan penindasan. Maka, jika kita hanya INILAH JALAN PARA ROSUL.. melihat sisi ini saja, seolah-olah di manakah janji 
Alloh bahwa Dia akan memenangkan mereka di 
dunia, padahal mereka ada yang diusir, dibunuh, dan 
disiksa?!! Ditimpakannya bala adalah takdir Alloh untuk semua 
makhluk-Nya. Yang membedakan adalah, untuk 
orang-orang pilihan, ujian itu akan semakin keras 
dan berlipat-lipat dari orang biasa. Sebab mereka ini 
adalah orang-orang yang diperhatikan Alloh. 
Khususnya para mujahidin, wajib dan tidak bisa tidak, 
mereka harus mengenyam pendidikan di madrasah 
bala'. Mereka harus menerima pelajaran-pelajaran 
berupa penyari-ngan, pembersihan dan penggem- 
blengan jiwa. 

Dalam Shohih Bukhor? Muslim diriwayatkan dari Sa'ad 
bin Abi Waqqos m ia berkata, "Aku berkata, "Wahai 
Rosululloh, siapakah manusia yang paling dahsyat 
ujiannya?" Rosululloh bersabda, "Para nabi, sete/ah itu 
orang-orang sholeh, sete/ah itu yang berikutnya dan 
berikutnya. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. 
Jika agamanya kuat, bala-nya pun bertambah. Jika 
kadar agamanya tipis, balanya diringankan. Dan 
orang beriman akan terus ditimpa bala sampai ia 
berjalan di muka bumi tanpa sedikitpun ada 
kesalahan pada dirinya. " INILAH JALAN PARA ROSUL. . Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, Thobroni 

dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Ibnu Sa'd dalam At- 

Thobaqot, dari 'Abdulloh bin lyas bin Abi Fathimah 

dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: 

Aku duduk di samping Rosululloh, tiba-tiba 

Rosululloh s|| bersabda, 

"Siapa yang senang dirinya sehat dan tidak sakit?" 

Tentu saja kami katakan, "Kami ya Rosululloh," 

Rosululloh g| melanjutkan, "Mengapa demikian?" 

Dari raut mukanya, nampaknya beliau kurang setuju. 

Beliau bersabda lagi, "Sukakah kalian seperti keledai 

yang kuat?" 

"Tentu tidak ya Rosululloh," jawab kami. 

Beliau bersabda, "Tidak sukakah ka/ian menjadi 

orang-orang yang tertimpa bala tetapi dosa-dosanya 

dihapus?" 

Kami mengatakan, "Mau ya Rosululloh," 

Maka Rosululloh gj§ pun bersabda, "Demi Alloh, 

sesungguhnya Alloh benar-benar menimpakan bala' 

kepada orang mukmin, Alloh tidak menimpakan bala 

kepadanya selain untuk memuliakannya. Dan 

sungguh ia memiliki kedudukan yang tidak bisa ia 

gapai dengan amal apapun yang ia miliki, selain 

dengan ditimpakannya bala. " TirmizT meriwayatkan dari Jabir m bahwasanya 
Rosululloh m bersabda, "Sungguh, orang-orang yang 
hidup sejahtera di dunia berangan-angan seandainya INILAH JALAN PARA ROSUL.. kulit mereka dipotong-potong dengan gunting, 
lantaran melihat besarnya pahala orang-orang yang 
di dunia ditimpa bala. " 

Masih dalam hadits Rosululloh sg, beliau bersabda, 
"Di hari kiamat nanti, didatangkan orang yang paling 
bahagia di dunia, lalu Alloh & berfirman: "Celupkan 
ia seka/i celup ke dalam neraka!" 
Begitu selesai, Alloh berfirman: "Hai anak Adam, 
pernahkah engkau mengecap kenikmatan? Pernahkah 
engkau merasa senang? Pernahkah engkau merasa 
bahagia?" la menjawab, "Sama sekali belum, demi 
kemuliaan-Mu!" Lalu Alloh berfirman: "Masukkan 
kemba/i ia ke neraka. " 

Kemudian didatangkan orang tersengsara ketika di 
dunia, Alloh Tabaroka wa Ta 'ala berhrman: "Celupkan 
ia seka/i ce/up ke da/am surga, " 

Sete/ah itu ia dipanggil, Alloh berfirman kepadanya: 
"Hai anak Adam, pernahkan engkau melihat sesuatu 
yang tidak engkau sukai?" la menjawab, "Demi 
kemu/iaan-Mu, hamba be/um pernah melihat hal 
yang tidak hamba sukai. " 

Syaqiq Al-Balkhi berkata, "Siapa menyaksikan pahala 
kesusahan, tidak akan ingin keluar dari kesusahan." 

Sesungguhnya Alloh m mensyariat-kan jihad dalam 
rangka melengkapkan syariat-syariat agama, dan 
mengangkat tingkatan jihad sedemikian tinggi INILAH JALAN PARA ROSUL. . sehingga ia merupakan puncak dari semua beban 
tugas dari Alloh. Alloh menjadikan dalam jihad ada 
kesusahan dan bala yang tidak disenangi oleh jiwa, 
dan secara manusiawi menakutkan. Tetapi dibalik itu, 
Alloh menjadikan jiwa senang terhadap jihad, dan 
menjadikannya sebagai pendekat kepada indahnya 
permata iman dan mutiara tauhid yang masih 
terpendam. Sehingga, tidak ada yang mau 
menjalaninya selain orang yang jujur imannya dan 
kuat hidayahnya; "Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada 
Alloh dan Rosul-Nya kemudian mereka tidak ragu- 
ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka pada jalan Alloh, mereka itulah orang-orang 
yang benar. "(QS. Al-Hujurot [49]: 1 5) 

Jihad pada hakikatnya adalah membersihkan dan 
memurnikan jiwa hanya untuk robb dan penciptajiwa 
tersebut, dengan melaksanakan perintah-perintah- 
Nya, dan menjemput janji-janji-Nya. Pembersihan 
dan pemurnian jiwa ini tidak akan tercapai kecuali 
kalau jalan yang ditempuh tersebut harus dipenuhi 
dengan berbagai kengerian dan ujian. Makanya, Alloh 
& berfirman: 

(_JjJaj ^jia 4_i]| (^jjjjlj ,-i Ij]j9 jIjjJ (j^Jj .~£' rt _y agjjf 4_lil eUj_j jjj ) 10 INILAH JALAN PARA ROSUL.. "...apabila Al/oh menghendaki niscaya Allah akan 
membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji 
sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan 
orang-orang yang gugur padajalan Alloh, Alloh tidak 
akan menyia-nyiakan amal mereka. Alloh akan 
memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki 
keadaan mereka. dan memasukkan mereka ke dalam 
surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. " 
(QS. Muhammad [47]:6) 

"...seandainya Alloh menghendaki, tentu mereka tidak 
saling perang, akan tetapi Alloh melakukan apa yang 
Dia kehendaki. "(QS. AI-Baqoroh [2]: 253) 

Mengenai ayat ini, Ibnu KatsTr berkata, "Artinya, pasti 
akan ada yang namanya ujian, yang dengan itu 
nampaklah siapa wali Alloh. Dengan ujian itu pula 
musuh-Nya akan terhinakan. Akan diketahui mana 
yang mukmin dan bersabar, serta mana yang munafik 
dan jahat. Ayat ini ditujukan tentang peristiwa perang 
Uhud, ketika Alloh menguji kaum mukminin. Di 
sanalah tampak keimanan, kesabaran, dan kekokohan 
mereka, serta keteguhan untuk mentaati Alloh dan 
rosul-Nya. Dengan kejadian ini pula, tabir kaum 
munafik tersingkap, dan ketahuan bagaimana mereka 
sebenarnya menentang dan tidak suka berjihad, 
kelihatan sudah bagaimana pengkhianatan mereka 
kepada kepada Alloh dan rosul-Nya g|." 11 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Wahai hamba-hamba Alloh... 

Renungkanlah firman Alloh m: 

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah 
Alloh dengan berada di tepi; jika memperoleh 
kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia 
ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke 
belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat... " (QS. 
Al-Hajj [22]: 11) 

AI-BaghowT meriwatkan dalam tafsirnya, dari Ibnu 
Abbas S§, "Ada seorang lelaki badui yang beriman 
kepada Rosululloh g|. Jika setelah masuk Islam dia 
mendapatkan anak dan banyak keturunan serta harta, 
ia berkata: "Ini adalah agama yang bagus," lantas ia 
pun beriman dan teguh beriman. Tetapi ketika ia 
tidak mendapatkan anak, kuda piaraan dan hartanya 
tidak berkembang, dan tertimpa paceklik, ia berkata: 
"Ini adalah agama yang jelek," setelah itu ia keluar 
dari agama Rosululloh g| dan berbalik kafir serta 
menentang Islam." 

Sayyid Quthb $fe berkata, "Jiwa-jiwa kita pasti 
menerima penempaan berupa bala'. Sejauh mana 
tekad kita untuk berperang membela yang benar, 
pasti sejauh itu pula akan diuji dengan ketakutan- 
ketakutan, suasana-suasana mencekam, kelaparan, 
kurangnya harta dan nyawa serta buah-buahan. Ujian 
seperti ini harus dijalani, supaya orang-orang yang 12 INILAH JALAN PARA ROSUL.. mengaku beriman kelak mampu melaksanakan 
tugas-tugas akidah, sehingga akidah itu benar-benar 
tertancap kuat dalam diri mereka sebanding dengan 
beban yang harus ia emban, yang dengan itu mereka 
tidak akan lagi bisa melepaskan akidah tersebut 
begitu berbentur dengan musibah pertama. Jadi, 
beban-beban di sini adalah harga mahal yang harus 
dibayar untuk memperkuat akidah dalam diri 
pemiliknya sebelum ia sendiri menguatkan akidah 
tersebut dalam jiwa orang lain. Dan setiap kali 
mereka merasakan kepedihan di atas jalan tersebut, 
setiap kali mereka berkorban demi akidah tersebut, 
akan semakin kuat akidah tersebut menancap dalam 
diri mereka dan mereka menjadi manusia yang paling 
berhak menyandangnya. Lagipula, orang lain tidak 
akan faham sebesar apa nilai akidah tersebut, 
sebelum ia menyaksikan bagaimana para 
penyandangnya ditimpa bala' kemudian mereka 
bersabar menanggungnya. Bala' juga harus ada dalam 
rangka mempersolid dan memperkuat pegangan para 
pemilik akidah. Jadi, memang peristiwa-peristiwa 
dahsyat datang, tetapi di dalamnya mengandung 
kekuatan dan energi, akan membuka jendela-jendela 
dan saluran-saluran dalam hati, yang semua itu tidak 
akan diketahui seorang mukmin selain dengan terjun 
dalam berbagai peristiwa mencekam." Demikian 
perkataan beliau #j. 13 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Imam Syafi'T $ss pernah ditanya: "Manayang lebih baik 
bagi orang beriman: diuji ataukah diberi kekuasaan 
(tamkm)?" Beliau menjawab, "Kamu ini bagaimana, 
engkau kira dia akan diberi kekuasaan sebelum diuji?" 

Dan dari Sutwan bin 'Amru ia berkata, Aku menjadi 
gubernur di Himsh, suatu ketika aku berjumpa 
dengan seorang kakek tua yang alisnya sudah 
berjuntai ke mata, ia adalah salah seorang penduduk 
Damaskus. Ketika sedang mengendarai hewan 
tunggangannya karena ingin berangkat perang, ku 
katakan kepadanya: "Wahai paman, Alloh telah 
memberimu udzur," Maka kakek itu menyingkap 
kedua alisnya lalu berkata, "Wahai keponakanku, 
Alloh telah memerintahkan kita berperang, baik 
dalam keadaan ringan ataupun berat." 

Sungguh, orang yang dicintai Alloh, pasti Dia uji: l_lLaa <_£.i Aifr VI j; i all Laj ( _ r ^C' Lj-3 (jj fLjVI S«li ,-iC. Ijf*-a 

t_l*j]l (jx dlL^lj iilllLaJ L$j3 ^-^SJ MJ^ CP" ^l 7 r "'l ' " Sabarlah menghadapi kengerian berhari-hari, kelak 

akan 

tampak hasilnya, 

Sabar hanya dimiliki orang-orang yang mulia 

Sebentar lagi Alloh kan bukakan setelah kesabaran itu 14 INILAH JALAN PARA ROSUL.. Ketenangan-ketenangan setelah kele-lahan untuk 
orang sabar seperti-mu 

Sayyid Quthb m berkata, 

"Sesungguhnya iman bukan sekedar kata-kata yang 
diucapkan. Iman adalah kenyataan yang penuh beban 
berat, amanah yang melelahkan, jihad yang 
membutuhkan kesabaran, kesunggu-han yang 
menuntut daya tahan me-nanggung beban. Tidak 
cukup orang mengatakan, "Kami beriman," lantas 
mereka dibiarkan begitu saja melon-tarkan 
pengakuan ini; sebelum ia menghadapi ujian lalu ia 
teguh meng-hadapinya. Setelah itu, barulah ia ke- 
luar dalam keadaan steril unsur-unsur dalam jiwanya, 
dan bersih hatinya. Sama seperti api yang membakar 
emas untuk memisahkan unsur-unsur tak berguna 
yang terikut di sana. Dan inilah asal kata iman dari 
sisi bahasa. Lain lagi dengan makna, cakupan dan 
petunjuknya. Fitnah ujian juga diberikan kepada hati. 
Ujian terhadap iman adalah perkara baku dan sunnah 
yang pasti berjalan di dalam timbangan Alloh ss, 
"Dan sungguh Kami telah menguji orang-orang 
sebelum mereka, dan kelak Alloh akan tahu siapakah 
orang-orang yang jujur dan orang-orang yang 
dusta." (QS. Al-Ankabut [29]: 3) 

Iman juga merupakan amanah Alloh di muka bumi, 
tidak ada yang sanggup memikulnya selain orang 15 INILAH JALAN PARA ROSUL. . yang memang layak memikulnya, dan kuat 
mengangkatnya, dalam hatinya ada keikhlasan untuk 
itu. la hanya sanggup dipikul oleh orang-orang yang 
lebih mengutamakannya daripada kehidu-pan serba 
santai, nyaman, aman, sejahtera, harta benda dunia 
dan kemewahan. Sungguh iman adalah amanah, 
amanah untuk menegakkan khilafah di muka bumi, 
membimbing manusia kepada jalan Alloh, serta 
merealisasikan kalimat-Nya dalam kehidupan nyata. 
Maka, iman adalah amanah yang mulia sekaligus 
berat, ia berasal dari perintah Alloh yang dengannya 
manusia terlihat wujud aslinya. Oleh karenanya, 
amanah ini memerlukan tempat khusus, yang mampu 
bersabar ketika ada ujian." Demikian perkataan beliau 

Maka, kelompok yang menempuh jalan jihad (dalam 
arti perang) di jalan Alloh, haruslah menyadari tabiat 
pertempuran dan tuntutan-tuntutan yang harus 
dipenuhi guna mencapai target-targetnya. Mereka 
mesti menyadari tabiat jalan yang harus 
ditempuhnya, yang konsekwensinya adalah 

tertumpahnya darah pengikut-pengikutnya yang 
sholeh. Kelompok ini harus menyadari bahwajalan ini 
mengandung resiko hilangnya orang-orang yang 
dicintai dan teman dekat, harus meninggalkan para 
kekasih dan tanah air. Sama seperti ketika para 
shahabat Nabi m -yang merupakan makhluk terbaik 16 INILAH JALAN PARA ROSUL.. setelah para nabi — menanggung pahitnya berhijrah, 
kehilangan harta, keluarga, dan tempat tinggal. 
Semuanya adalah dijalani di atasjalan Alloh. Lantas di 
manakah posisi kita dari mereka? 

Tidak ada pilihan bagi kelompok ini selain bersabar 
untuk terus melanjutkan perjalanan di atas jalan yang 
ia tempuh, dan berharap pahala di sisi Alloh yang 
barangkali ada ketika ia kehilangan sebagian 
komandan atau anggotanya. Kelompok ini harus tetap 
berjalan di atas jalannya, dan menyadari bahwa ini 
adalah sunnatulloh 80 , dan bahwa Alloh pasti 
memilih hamba-hamba-Nya yang sholeh dari umat 
ini. la tidak boleh tergesa-gesa memohon 
kemenangan, sebab bagaimanapun janji Alloh akan 
datang juga, pasti itu. 

Seorang muslim harus mengerti, bahwa mengikuti 
kebenaran dan bersabar di atasnya adalah jalang 
tersingkat untuk meraih kemenangan, walaupun jalan 
tersebut panjang, banyak rintangannya, dan sedikit 
yang mau menempuhnya. Sebaliknya, melenceng dari 
kebenaran tidak akan mendatangkan apa pun selain 
kehinaan, walaupun nampaknya jalan itu mudah, dan 
para penempuhnya mengira kemenangan dekat. 
Sesung-guhnya itu tak lain adalah fatamor-gana. 
Alloh m berfirman: 17 INILAH JALAN PARA ROSUL. . AAUm (jc afLj (J^)SlJ3 (JJjoiJI I j» 3JJ V J ojAJJti i ^ liu> u rt ,-Jaljij^a I.J& ^jlj) 

*s- * S - * * - 

l^jjijj aSIaiJ <J aSll^aj a£]i 

"£te/7 bahwasanya inilah jalan-Ku yang lurus, maka 
ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti 
jalan-jalan lain, sehingga kalian akan bercerai berai 
dari jalan-Nya. Yang demikian itu diwasiatkan kepada 
kalian agar kalian bertakwa." (QS. Al-An'am [6]: 1 53) 

Itulah jihad, buah dan hasilnya datang setelah 
kesabaran panjang, tinggal dalam waktu lama untuk 
menunggu datangnya musuh, dan bersabar 
menghadapi kejahatan-kejahatan mereka selama 
berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jika engkau 
belum pernah merasakan kepedihan-kepedihan 
seperti ini, Alloh tidak akan pernah membukakan 
pintu kemena-ngan untukmu, sebab kemenangan itu 
bersama kesabaran. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kepemimpinan 
dalam din hanya diraih dengan sabar dan yakin." 

Sesungguhnya, pemahaman-pemaha-man tentang 
kebenaran, kejujuran akidah dan tauhid, hanya akan 
menjadi bahan mainan di kalangan manusia, tidak 
ada nilai ruhnya, kecuali jika ia dibawa oleh manusia- 
manusia jujur dan bersabar menanggung beban- 
beban berat serta berbagai rintangan di atas jalan 18 INILAH JALAN PARA ROSUL.. tersebut; yang menganggap siksaan sebagai hal 
biasa, menganggap kepayahan sebagai sesuatu yang 
manis, dan tidak rela selain kematian demi 
menghidupkan pemahaman-pemahaman ini di dalam 
dunia nyata, secara praktek yang riil. Pemahaman 
akidah tidak seperti dibayangkan sebagian orang, 
yang mereka menghias-hiasnya dalam baris-baris 
teori falsafah dan khutbah-khutbah memukau, yang 
jauh dari ruh pengamalan, kejujuran, dan 
pelaksanaan nyata. 

Dan sungguh, Islam hari ini sangat-sangat 
membutuhkan para "lelaki" yang jujur lagi memiliki 
kesabaran, yang selalu bersikap serius, mengang-gap 
kecapekan sebagai kelezatan, dan merasa nikmat 
dengan kepayahan. Kemudian mereka terjemahkan 
tuntutan-tuntutan setiap tahapan Islam dengan tidak 
banyak bicara... Para lelaki yang berjiwa jujur, 
memiliki semangat tinggi, serta tekad yang kuat, 
yang dalam menerima perintah tidak kenal kata lelah 
atau jenuh, dan tidak membuang cita-citanya hanya 
dalam perdebatan dan adu argument saja. 

Dulu dikatakan kata-kata bijak: 

Segeralah bangkit untuk bekerja keras dan 
bersabarlah 19 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Menanghadapi rintangan-rintangan dan ketidak 
indahan di atasjalan 

Dulu dikatakan kata-kata bijak: 

Akan lemahlah orang yang tidak menyiapkan 
kesabaran dalam menghadapi setiap bala ' 

Atau tidak menyiapkan kesyukuran ketika mendapat 
kenikmatan 

Dan tidak mengerti, bahwa dalam kesusahan ada 
kemudahan 

Celakalah diriku, dan mengapa semangat kita tidak 
terpacu 

Menyambut surga dan mendampingi orang-orang 
yang kembali kepada Alloh 

Menyambut bidadari-bidadari montok dan bermata 
jeli 

Di bawah naungan pohon Thuba teriring nyanyian 
merdu yang berhembus 

Menuju lentera-lentera emas bercaha-ya yang 
digantungkan pada 'Arsy robbku 20 INILAH JALAN PARA ROSUL.. Yang disediakan bagi mereka yang terbunuh dijalan- 
Nya 

Alloh m berfirman: 

a^J ' . u£ Ul ujlj ^jjaJaaj 2 J S^JJJ^ 2 J &.JJ* ' a 4» UJ a °" % j) 
(121'4jjj]ll l(jjL«J IjjlS La (JJOI^I 4jjl a^jj\kji 

"£te/7 tidak/ah mereka menafkahkan nafkah yang kecil 
maupun besar, dan tidak pula mereka memotong 
suatu lembah, kecuali ditulis pahala bagi mereka, 
agar Alloh memberikan balasan yang lebih baik dari 
apa yang mereka kerjakan." (QS. At-Taubah [9]: 
121) 

Thobari meriwayatkan dari Qotadah, ketika 
menafsirkan ayat ini, beliau berkata: 

<uil qa Ijiljjl Vj 4 1^4 M J^f" °^ °r{^ l>° fj* jIjjI U>) 

(VJ 

"Tidaklah suatu kaum semakin jauh dari keluarganya 
karena menempuh jalan Alloh, melainkan akan 
menambah kedekatannya kepada Alloh." 

Maka hanya milik Alloh lah segala urusan, sebelum 
dan sesudahnya. Kita ini tak lebih sekedar sebagai 
hamba-Nya, kita hanya berusaha bagaimana 21 INILAH JALAN PARA ROSUL. . merealisasikan 'ubudiyyah (ibadah) kepada-Nya. Dan 
di antara bentuk kesempurnaan ubudiyyah adalah: 
ketika kita tahu dan meyakini dengan seyakin- 
yakinnya, bahwa janji Alloh pasti datang dan tidak 
mungkin tidak. Akan tetapi, kita tidak mengetahui 
kapan janji ini datang, karena ada hikmah yang 
diketahui Alloh. Bisa saja kemenangan tertunda, 
sebagai sebuah bentuk ujian dan cobaan. Mahabenar 
Alloh, yang telah berfirman: (47: PJJ ») ("u^>3l : UoJc. la-s. <jlS>j "Dan adalah menjadi kewajiban Kami menolong 
orang-orang beriman. " (QS . Ar- Ru m : 4 7) 

Alloh m telah menjanjikan akan memberikan 
kekuasaan (tamkln) bagi orang-orang yang bersabar. 
Alloh telah kabarkan juga, bahwa kemenangan, 
kekuatan, dan kekuasaan yang dicapai oleh umat- 
umat terdahulu di muka bumi, semuanya karena 
seluruh kesabaran dan tawakkal mereka kepada-Nya. 
Sebagaimana firman Alloh m: 

,jjjl LgJjLi-aj (j^ajUl (Jjuiwi ^jj * i «atimj IjilS (jJ-^jl ^J^jl U-JjJ'j) 
Ij^Jj^a LaJ (Jjjljj-ul ,-JJ /-J£- 3j aa 'I tiijj Cll.oJ£ lIujj LgjS LJS.JU 

(^jjjoi iju IjjlS Laj A-aj3j U-^J^ ? '' ' a • U U j-ajj 

(l37:uiljtV) 22 INILAH JALAN PARA ROSUL.. "Dan Kami wariskan kepada kaum yang telah 
tertindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan 
bagian baratnya yang telah Kami beri berkah 
padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Robbmu 
yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan 
kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang 
telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah 
dibangun mereka. "(QS. AI-A'rof [7]:1 37) 

Dulu, Alloh m memberikan kekuasaan dan kemuliaan 
di muka bumi kepada Nabi Yusuf, setelah beliau 
mengenyam pahitnya masa pengasingan. Dan semua 
yang beliau raih di istana AI-'Aziz, tak lain 
disebabkan karena kesabaran dan ketakwaan beliau; 

(90: i ' fl i "j_;J I (Jjjuia rt " y^i x uJaJ 2 <iil ^jli JJj-^aJ j (JJJ J-a -Ol "Sesungguhnya, siapa yang bertakwa dan bersabar, 
sesungguhnya Alloh tidak menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang berbuat baik. " (QS. Yusuf [1 2]: 90) 

Alloh m menyebutkan pula, bahwa hasil akhir yang 
baik, adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang 
mampu bersabar dan bertakwa: 23 INILAH JALAN PARA ROSUL. . (Jj2 (_^a liLajS Vj <~— LJ^ \ g <iU"l du£ lla lillll l^ Ja j'' I Jj*l\ e-ljjl (_j-a lilL) 

(4 9:^ja) ('o&uU AJaUJI Jjl jjloli Ija "Maka bersabarlah, sesungguhnya hasil akhir itu 
adalah milik orang-orang bertakwa." (QS. Hud [11]: 
49) 

Kita tahu secara yakin, bahwa janji Alloh tidak akan 
pernah meleset. Yang menjadi masalah; kita hanya 
membatasi pandangan kita kepada satu jenis 
kemenangan saja, yaitu kemenangan lahiriyah (yang 
nampak secara kasat mata). Padahal, tidak selalunya 
kemenangan seperti ini yang Alloh janjikan kepada 
para rosul dan hamba-hamba-Nya yang beriman. 
Kemenangan itu bisa nampak dalam bentuk lain, di 
mana jiwa yang kalah dan lemah, tidak akan bisa 
melihatnya. 

Di antara bentuk kemenangan lain itu adalah: 

Dulu, kabilah-kabilah Quraisy pernah melakukan 
kesepakatan untuk memboikot kaum mukminin 
dan mengurung mereka di Syi'ib (lembah) Abu 
Tholib, di antara mereka terdapat orang-orang 
Bani Hasyim. Selama tiga tahun mereka tidak 
pernah mengadakan transaksi jual beli. Sampai- 
sampai, kaum mukminin tidak mendapatkan 24 INILAH JALAN PARA ROSUL.. sesuatu yang bisa dimakan, selain serangga- 
serangga bumi yang mereka tangkap. Bahkan, 
hampir saja kaum mukminin binasa kalau bukan 
karena limpahan rahmat dari Alloh menghampiri 
mereka. 

Kemudian kisah Ashabul Ukhdud. Dalam 
ceritanya, mereka dilempar-kan ke dalam parit- 
parit api, dan tidak sudi memberikan tawar 
menawar dalam urusan agama yang mereka 
yakini. Mereka lebih memilih mati di jalan Alloh, 
walaupun setelah itu thoghut mengubur mereka 
di parit-parit api yang ia buat, lalu ia perintahkan 
penjaga-penjaga dan pasukannya untuk 
melemparkan orang-orang beriman itu ke dalam 
api. Muncul lah sebuah pemandangan yang 
sungguh sangat mengerikan, inilah yang menjadi 
hukuman bagi yang melemah atau coba melarikan 
diri. Akan tetapi, tidak tercatat satu riwayat pun 
yang menyebutkan ada satu saja di antara mereka 
yang mundur ke belakang, takut, atau melarikan 
diri. Bahkan, yang kita temukan adalah maju terus 
dan keberanian, mereka malah menceburkan diri 
ke dalam api. Seolah nyawa mereka telah mereka 
persiapkan untuk menjadi tebusan bagi agama 
mereka. Maka, pada dasarnya mereka lah orang- 
orang yang memperoleh kemenangan. Bahkan, 25 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Alloh m menyebut tindakan mereka sebagai 
kemenangan besar: 

\ ^** 1 "-** 1 <j-a ^^aJJ ( ** ll JA a^J dllaJU^ajl IjLoC-j Ijial (jjOul <jl) 

(j^i 'jjii aii ji^Oi 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
beramal sholeh, mereka mendapatkan surga- 
surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 
Itulah kesuksesan yang besar." (QS. Al-Buruj 
[85]: 11) 

Dan dari Anas bin Malik * ia berkata, "Pamanku, 
Anas bin Nadhr, tidak ikut dalam perang Badar. la 
berkata, "Wahai Rosululloh, aku tidak ikut dalam 
perang pertama kali engkau memerangi orang- 
orang musyrik, seandainya aku nanti mengikuti 
perang melawan orang-orang musyrik, tentu 
Alloh akan melihat apa yang bakal kulakukan." 
Maka tatkala pecah perang Uhud dan kaum 
muslimin kocar-kacir, ia berkata, "Ya Alloh, aku 
memohonkan uzur kepada-Mu atas yang 
diperbuat shahabat-shahabatku, dan aku berlepas 
diri dari apa yang diperbuat orang-orang musyrik 
itu." Setelah itu, ia maju ke depan dan sempat 
bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata, 
"Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga... demi Robb 
Nadhr, surga... demi Robb Nadhr, aku mencium 26 INILAH JALAN PARA ROSUL.. baunya di bawah bukit Uhud." Sa'ad mengatakan, 
"Wahai Rosululloh, aku tidak mampu melakukan 
seperti yang ia lakukan." 

Anas melanjutkan kisahnya, "Usai peperangan, 
kami temukan pada tubuhnya ada 80 luka lebih, 
mulai tebasan pedang, tikaman tombak, atau 
tusukan panah, kami menemukannya telah 
terbunuh dan dicincang-cincang tubuhnya oleh 
kaum musyrikin. Dalam kondisi seperti itu, tidak 
ada seorangpun mampu mengenalinya lagi selain 
saudarinya, ia mengenali lewat jari telunjuknya." 

Kemudian Anas mengatakan, "Kami mengira 
bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang 
seperti dia atau yang semisal: 

■ «a3 <j-a ~fl '*"* A_iic <l]l IjjAlc La IjSAj^a U^J 0^°J- < "' U-°) 
I-AjjaJ ljJ.JJ Laj J^aJJJ j-a A^J-oj Ajjsj "Di antara orang-orang beriman ada para lelaki 
yang berlaku jujur terhadap janji mereka kepada 
Alloh; maka di antara mereka ada yang terbunuh, 
dan ada yagn menunggu-nunggu, dan mereka 
sama sekali tidak berubah. " (QS. Al-Ahzab [33]: 
23) 27 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Makna kemenangan yang hampir serupa dengan 
ini, dapat kita temukan dalam hadits Khobbab bin 
Al-Arts, ketika ia datang kepada Rosululloh dan 
mengatakan, "Tidakkah tuan memintakan 
pertolongan untuk kami? Tidakkah tuan 
memanjatkan doa untuk kami?" Mendengar 
keluhan ini, Rosululloh |g bersabda, "Ada seorang 
lelaki dari umat sebelum kalian yang ditanam di 
dalam bumi, setelah itu dibawakan gergaji, lalu ia 
digergaji sejak dari kepalanya sampai akhirnya 
terbelah dua, tetapi itu tidak memalingkan dirinya 
dari agamanya. Adajuga yang disisir dengan sisir 
besi, sampai terlihat tulang-tulang di balik 
kulitnya, tetapi itu tidak memalingkannya dari 
agamanya. " 

Di antara bentuk kemenangan tersembunyi, yang 
tidak bisa dilihat oleh selain orang-orang beriman 
adalah: walau sebengis dan sekelewat batas 
apapun siksaan musuh, ia akan merasakan 
berbagai tekanan jiwa dan tersiksanya batin 
sebelum akan menyiksa lawannya. Bahkan, setelah 
ia melakukan perbuatannya itu, ia tidak bisa 
beristirahat dengan tenang, dan tidak bisa 
merasakan kebahagiaan. Makanya dulu, Hajjaj bin 
Yusuf, begitu usai membunuh Sa'id bin Jubair, ia 
merasakan beraneka ragam siksaan batin. 
Sampai-sampai ia tidak bisa tidur dengan tenang 28 INILAH JALAN PARA ROSUL.. dan suka terbangun dari tempat tidurnya sambil 
ketakutan, lalu mengatakan: "Apakah yang 
kulakukan kepada Said?". Sebelum akhirnya ia 
mati membawa kegundahan dan kesedihannya 
itu. 

Inilah yang kita yakini dalam perang yang kami 
lancarkan terhadap para pembawa bendera salib, 
thoghut Amerika yang sombong. Walau sombong 
dan angkuhnya Amerika dengan perlengkapan 
dan persenjataannya, tetapi ia mendapatkan 
kehinaan batin dan keruntuhan moral, yang 
seandainya itu disiramkan ke atas gunung tentu ia 
akan meleleh. 

Di dalam Al-Quran juga disebutkan hakikat ini, 
sebagaimana tercantum pada surat Ali Imron, 
Alloh m berfirman: 

S t t 9 t - 9 - -g9 t - .* 

<]3I (jl ISUaoij Ijjj/i Ja -lajiJI (_^a (J^iljUI aSjSĕ. \j- '-"*■ Ijli. lijj) 

( Jj V -.11 Cjl ij aJc. 

"...dan apabila mereka ber/a/u, mereka 
mendongkol hatinya kepada kalian. Katakanlah 
(Hai Muhammad), matilah kalian dengan 
kedongkolan kalian, sesungguhnya Alloh 
Mahatahu apa yang tersimpat dalam dada-dada. 
Jika kalian ditimpa kebaikan, mereka merasa 29 INILAH JALAN PARA ROSUL. . sedih; dan jika kalian ditimpa keburukan, mereka 
merasa senang dengan itu. Tetapi jika kalian 
bersabar dan bertakwa, makar mereka tidak akan 
membahayakan kalian sama sekali. Sesungguhnya 
Alloh Mahameliputi apa yang mereka lakukan." 
(QS. Ali 'Imron [3]: 119) 

Alloh m juga berfirman: 

"Dan Alloh kembalikan orang-orang kafir dengan 
kemarahan mereka, mereka tidak memperoleh 
kebaikan apapun. Dan Alloh telah cukupkan 
orang-orang beriman dengan peperangan. Dan 
Alloh itu Mahakuat lagi Mahaperkasa." (QS. Al- 
Ahzab[33]: 25) 

Bentuk kemenangan lain yang tidak bisa dilihat 
oleh orang-orang yang dibutakan pandangannya 
adalah: Kemenangan karena kita menunggu- 
nunggu kehidupan yang sempurna, yang Alloh 
sediakan bagi wali-wali dan orang-orang pilihan- 
Nya. Alloh m berfirman: a£JJ JJC £U^I (_)j ulj-al 4Jjl (JjJjljj ,-i Ij]j9 (jJJjl (JOjotaJj Vj) "Dan janganlah kalian sekali-kali mengira bahwa 
orang yang terbunuh di jalan Alloh itu mati, 30 INILAH JALAN PARA ROSUL.. bahkan mereka h/dup dan mendapat rizki di sisi 
robbnya."(QS. Ali 'Imron [3]: 169) 

Seorang penyair berkata: 

Siapa tidak mati dengan pedang, akan mati 
dengan cara lain 

Bermacam-macam sebab, tapi kematian itu satu 

Dari keterangan ini, jelaslah bagi kita mengenai 
apakah makna yang utuh dari sebuah arti 
kemenangan, berarti pula kita tidak bisa hanya 
membatasi kemenangan sesuai yang kita inginkan. 

Kemudian, motivasi lain yang menjadikan mujahidin 
tetap teguh dan menunjukkan sikap kepahlawanan - 
seperti yang kami lihat sendiri di kota Fallujah — 
adalah: Berita Nabi i§ yang mengkabarkan kepada 
kita bahwa di antara tanda kemenangan agama Islam 
adalah, kekuatan apapun di muka bumi ini tidak akan 
mampu membinasakan seluruh kaum mukminin 
seperti kita khawatirkan akan terjadinya kembali 
peristiwa kaum nabi Nuh dan di awal-awal risalah. 
Sebab, Rosululloh 5H menerangkan, bahwa jihad ini 
akan terus tegak dan dilaksanakan di muka bumi. 
Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits shohih: 31 INILAH JALAN PARA ROSUL. . INILAH JALAN PARA ROSUL.. • (.)".' ■ - .»j< - ' = f "- ' „ s $ .*!'''-' ' 

j| ~^T^4. £yi 1a j*iaj V <U)I J- ^ ^-a^-3 ls^ (j-° AijUa (jlj^ V) 

(dM j Jfc, JAj M 'jJ, "^U ^ ^Uk 

"Akan terus ada satu kelompok dari umatku yang 
melaksanakan perintah Alloh, tidak akan terpengaruh 
oleh orang yang membiarkan dan menyelisihi 
mereka, sampai tiba ketentuan Alloh dan mereka 
tetap dalam keadaan seperti itu. " 

Sesungguhnya kemenangan dan masa depan agama 
ini hanya di tangan Alloh m. Alloh telah menjaminnya 
dan menjanjikan kemenangan itu. Maka, kalau Dia 
berkehendak, akan dimenangkan dan diunggulkan. 
Dan jika berkehendak, kemenangan itu ditunda dan 
diakhirkan. Alloh Mahabijak dan Mahatahu mengenai 
urusan-urusan-Nya. Jika kemenangan lambat datang, 
maka itu karena sebuah hikmah yang telah Dia 
takdirkan ada kebaikan di sana terhadap keimanan 
dan orang-orang beriman. Dan, tidak ada yang lebih 
cemburu dalam urusan kebenaran melebihi Alloh, 

"Pada hari itu, kaum mukminin bergembira dengan 
pertolongan Alloh, Alloh menolong siapa saja yang 
Dia kehendaki, dan Dia Mahaperkasa lagi 
Mahapengasih. Itulah janji Alloh, Alloh tidak 
menyelisihi janji-Nya, akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui." (QS. Ar-Rum [30]: 4-5) \jy tall i_3*-3j iĕ^ ^ "^ r^P L^ ^^ '—"' l_>*2 ^a all t_b aaj 

Jangan kalian sangka, kemuliaan hanyalah butir 
kurma yang kau makan 

Engkau tak akan mencapai kemuliaan, sebelum 
engkau kunyah kesabaran 

Sesungguhnya Alloh, Dzat Yang Mahabesar 
kekuasaan-Nya dan Mahaperkasa keagungan-Nya, 
memberikan nikmat kepada orang-orang beriman 
berupa kemenangan sekali waktu, dan menimpakan 
bala kepada mereka sekali waktu. Alloh menghalangi 
mereka meraih kenikmatan berupa kemenangan ini 
dan justru menimpakan kepada mereka pedihnya 
bala' disebabkan adanya hikmah-hikmah yang Dia 
tentukan dan ketahui. 

aJ«j]lj (»j£JI O^Z*-i M (^jiiJJj '"'"'-.<-. q\j <_£ jIJI ^ «llll aJUJ jij 

Terkadang, Alloh memberikan nikmat dalam bala', 
sebesar apapun bala itu. . . 

Dan kadang Alloh menimpakan bala kepada suatu 
kaum dengan berbagai kenikmatan. . . V 32 33 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Ibnu M-Qoyyim «fe membahas hikmah-hikmah 
ditundanya kemena-ngan ini dalam kitab beliau, 
Zadul Ma'ad, beliau berkata: 

"Di antara hikmah mengapa kemenangan tertunda 
adalah: Karena itu termasuk ciri jalan yang ditempuh 
para rosul. Heraklius pernah berkata kepada Abu 
Sufyan, "Apakah kalian memerangi Nabi itu?" - 
maksudnya Nabi Muhammad 0— "Ya," jawab Abu 
Sufyan. "Bagaimana peperangan yang terjadi antara 
kalian dan dia?" tanya Heraklius. Abu Sufyan menga- 
takan, "Saling bergiliran, kadang kami kalah dan 
kadang kami berhasil mengalahkannya." 
Heraklius berkata, "Demikianlah para rosul, mereka 
diuji dan kemudian hasil akhir menjadi milik mereka." 

Hikmah lain adalah: terpilahnya antara orang beriman 
yang jujur, dan munafik yang pendusta. 
Sesungguhnya ketika Alloh menangkan kaum 
muslimin dalam perang Badar, orang yang dalam 
batinnya tidak Islam ikut masuk Islam secara 
lahiriyah. Maka, hikmah Alloh m menentukan untuk 
menimpakah ujian, yang dengan itu akan kelihatan 
siapa yang muslim sebenarnya dan siapa yang 
munafik. Maka ketika terjadi ujian seperti ini, kepala- 
kepala orang munafikpun terlihat, mereka 
mengatakan apa yang dulu mereka sembunyikan, 
rahasia mereka terungkap, ketidak jelasan mereka 34 INILAH JALAN PARA ROSUL.. dulu kini berubah menjadi sangat terang. Manusia 
akhirnya terbagi kepada yang kafir, mukmin, dan 
munafik, dengan pembagian yang sangat nyata. Lalu, 
kaum mukminin baru tahu kalau ternyata mereka 
punya musuh dalam satu tugas, musuh itu selalu 
bersama mereka. Hal ini dimaksudkan agar di masa 
mendatang kaum mukminin waspada dan berjaga- 
jaga terhadap orang-orang munafik. 

Di antara hikmah lain: Seandainya Alloh m selalu 
memberi kemenangan kepada orang-orang beriman 
atas musuhnya, dan selalu memberikan kekuasaan 
serta keperkasaan atas musuh-musuh mereka, tentu 
jiwa akan melampaui batas, sombong dan angkuh. 
Kalau Alloh mudahkan kemenangan bagi mereka, 
tentu kondisinya sama dengan ketika mereka 
dimudahkan rezekinya. Maka hamba tidak akan baik, 
kecuali dengan diberi kebahagiaan sekali waktu, dan 
kesedihan di waktu yang lain, diberi kegoncangan 
dan kelonggaran, kesem-pitan dan kemudahan. Alloh 
sajalah yang Maha Mengatur urusan hamba-hamba- 
Nya sesuai hikmah-Nya, sesungguhnya Alloh Maha 
Mengetahui dan Maha Melihat terhadap mereka. 

Di antara hikmah lainnya adalah: Menampakkan 
'ubudiyah (sikap penghambaan) wali-wali dan 
pasukan-Nya, baik di kala senang maupun susah, di 
kala mereka suka maupun tidak suka, di kala menang 35 INILAH JALAN PARA ROSUL. . maupun dikalahkan musuh. Jika mereka tetap teguh 
di atas ketaatan ibadah ketika dalam kondisi suka 
atau tidak suka, berarti mereka benar-benar hamba 
Alloh, bukan seperti orang yang beribadah kepada 
Alloh di satu sisi saja, yaitu ketika senang, atau hanya 
ketika mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan. 

Hikmah yang lain: Jika Alloh memberi ujian mereka 
dengan kekalahan, mere-ka akan merendahkan diri, 
merasa hancur dan rendah jiwanya. Ini memancing 
munculnya tekad untuk meraih harga diri dan 
kemenangan. Sebab, turunnya kemenangan itu tiba 
bersama dengan dominasi rasa hina dan patah 
semangat dalam diri. Alloh m berfirman: 

,j S g J"o £ S J" - 

"Dan Alloh telah menolong kalian di Badr ketika kalian 
saatitu lemah (hina)... "(QS. Ali 'Imron [3]: 1 23) 

"...dan (juga menolong kalian) pada waktu perang 
Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah 
kalian yang banyak, tetapi kemudian itu tidak 
bermanfaat buat kalian..."(QS. At-Taubah [9]: 25) 

Jadi, kalau Alloh hendak memuliakan, menguatkan, 
dan memenangkan hamba-Nya, terlebih dahulu Dia 
patahkan semangatnya, sehingga kekuatan dan 36 INILAH JALAN PARA ROSUL.. kemenangan itu sesuai dengan kadar merasa hina 
dan patah semangat dia. 

Di antara hikmah yang lain: Alloh m telah sediakan 
bagi hamba-hamba-Nya yang beriman derajat- 
derajat di negeri kemuliaan-Nya (akhirat). Derajat ini 
tidak akan mampu dicapai oleh amalan-amalan 
mereka, mereka tidak bisa mencapainya selain 
dengan bala dan ujian. Maka, Alloh mendatangkan 
sebab yang dengan itu akan mengantarkan mereka 
untuk sampai ke sana, dengan bala dan ujian yang ia 
terima itu. Sebagaimana ketika Alloh memudahkan 
mereka untuk beramal sholeh, yang juga termasuk 
sebab untuk menghantarkan kepada derajat tersebut. 

Hikmah yang lain: Suasana aman sejahtera yang terus 
menerus, atau kemenangan, atau kekayaan, 
menjadikan diri kita berpotensi untuk melampaui 
batas dan cenderung menyukai kehidupan dunia. Dan 
ini adalah penyakit yang menghalangi seseorang 
untuk bersungguh-sungguh dalam menempuh 
perjalanan menuju Alloh dan negeri akhirat. Maka 
jika Alloh sebagai robb jiwa tersebut, sebagai pemilik 
dan yang mengasihinya hendak memuliakannya, Dia 
akan timpakan bala dan ujian kepadanya, yang itu 
berfungsi sebagai obat dari penyakit yang 
menghalanginya melangkah di atas jalan tadi. 
Sehingga, bala dan ujian itu kedudukannya seperti 37 INILAH JALAN PARA ROSUL. . seorang dokter yang memberikan obat pahit kepada 
orang sakit, atau memotong urat-uratnya yang sakit 
untuk mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. 
Seandainya dokter membiarkannya saja, penyakit 
akan menggerogotinya dan lambat laun ia justru akan 
binasa. 

Hikmah lainnya: Mati syahid adalah derajat tertinggi 
di sisi Alloh bagi wali-wali-Nya. Orang-orang yang 
mati syahid adalah manusiayang diistimewakan Alloh 
sekaligus menjadi hamba-hamba-Nya yang 
didekatkan. Dan tidak ada derajat setelah sidd?q?n 
(orang yang jujur imannya) selain derajat kesyahidan. 
Sedangkan Alloh as suka mengambil di antara 
hamba-hamba-Nya sebagai syuhada, yang darahnya 
tertumpah dalam rangka meraih kecintaan dan 
keridhoan-Nya, yang mereka lebih memilih keridhoan 
dan kecintaan-Nya daripada nyawa mereka sendiri. 
Tidak ada jalan untuk bisa meraih derajat ini selain 
dengan menempuh sebab-sebab yang bisa 
menghantarkan ke sana, yaitu dengan dikuasakannya 
musuh." Hingga di sini perkataan Ibnu M-Qoyyim «,&. 

Alloh & berfirman: 

J" - - S- O-g J" - J" J" - o J" - J" 

~£j JJL^. jAj UJjoI IjA^pJ (jl ^-JOlCj a£j OJp J&J (Jufljl p^°;' f "- < ; &£ ) 

l^jj-aJjtJ £ ^Jlj , 3 ^-"lj P^ >^ J& 9 ulujj IjJ^J (jl ^-j-uCj 38 INILAH JALAN PARA ROSUL.. "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang 
itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia 
amat buruk bagimu; Alloh mengetahu, sedang kamu 
tidak mengetahui." (QS. AI-Baqoroh [2]: 216) 

Di dalam Kitab Al-Fawa'id, Imam Ibnu "l-Qoyyim 
berkata, "Dalam ayat ini terdapat beberapa hikmah, 
rahasia, dan mashlahat bagi para hamba. Yaitu, jika 
seorang hamba menyadari bahwa perkara yang tidak 
disukainya berpeluang mendatangkan perkara yang 
disukai, dan perkara yang disukaipun berpeluang 
mendatangkan perkara yang tidak disukai, maka ia 
tidak akan pernah merasa aman untuk tertimpa 
bahaya ketika dalam kondisi senang; sebaliknya, ia 
tidak akan putus asa mendapatkan kebahagiaan 
ketika tengah menghadapi situasi genting. Semua ini 
karena ketidak tahuan dia terhadap akhir segala 
urusan. Maka sesungguhnya Alloh sajalah yang tahu 
apa yang ia tidak tahu. Selanjutnya, ini akan 
membawanya kepada beberapa hal, yaitu: 

Bahwasanya tidak ada yang lebih bermanfaat 
daripada melaksanakan perintah Alloh, walaupun 
di awal mulanya terasa berat. Sebab, akhir dari 
melaksanakan perintah, semuanya adalah 
kebaikan, kebahagiaan, kelezatan, dan 39 INILAH JALAN PARA ROSUL. . kesenangan. Walaupun nafsu tidak menyukainya, 
tapi itu lebih baik dan bermanfaat baginya. Pun 
sebaliknya, tidak ada yang lebih berbahaya 
daripada melakukan perkara yang dilarang Alloh, 
walaupun nafsunya suka dan cenderung 
kepadanya. Sebab hasil akhir dari melakukan hal 
yang dilarang, semuanya adalah kepedihan, 
kesedihan, keburukan, dan berbagai mushibah. 
Maka cara berfikir yang hebat adalah, rela 
menanggung kepedihan sementara demi 
menggapai kelezatan besar dan kebaikan banyak 
setelahnya; dan rela meninggalkan kelezatan yang 
hanya sementara demi menghindari kepedihan 
besar serta keburukan panjang yang adanya. 

Rahasia lain dalam ayat ini: Akan menjadikan 
seorang hamba untuk pasrah kepada Alloh, Dzat 
yang mengetahui akhir segala urusan, ridho 
dengan apa yang Dia pilihkan untuknya, dan 
melaksanakannya, karena ia tahu dengan 
melaksanakannya ada harapan untuk mendapat 
akhir yang baik. 

Seorang hamba tidak akan protes, tidak 
mengajukan pilihannya sendiri, dan tidak meminta 
sesuatu yang tidak ia ketahui ilmunya kepada 
robbnya. Karena siapa tahu, madhorot dan 
kebinasaannya justru dalam pilihan yang ia 40 INILAH JALAN PARA ROSUL.. inginkan tersebut tetapi ia tidak sadar. Dengan 
demikian, seorang hamba tidak akan pernah 
menolak apa yang Alloh pilihkan untuk dirinya, 
bahkan ia memohon diberi ikhtiyar (pilihan) yang 
baik untuk menempuhnya, kemudian Alloh 
meridhoinya dengan apa yang telah Dia pilihkan 
untuknya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi 
hamba selain sikap seperti ini. 

Jika hamba menyerahkan urusan-nya kepada 
Alloh dan ridho terha-dap apa yang Dia pilihkan 
untuk-nya, Alloh akan memberinya pertolongan 
berupa kekuatan untuk menempuh pilihan 
tersebut dengan tekad kuat dan kesabaran, akan 
dipalingkan dari berbagai musibah yang itu akan 
muncul ketika ia justru mengikuti pilihannya 
sendiri. Alloh juga akan menampakkan kepadanya 
akhir yang baik dari pilihan-Nya untuk si hamba, 
yang mana itu tidak akan ia capai -walau hanya 
sebagian — ketika ia turuti pilihannya yang ia 
sukai. 

Sikap ini membuat hamba tidak perlu susah payah 
memeras pikiran dalam menentukan bermacam- 
macam pilihan yang ia hadapi, hatinya tidak perlu 
bersusah payah untuk memperkirakan dan 
mengatur, yang itu justru akan 

menghantarkannya dari satu rintangan ke 41 INILAH JALAN PARA ROSUL. . INILAH JALAN PARA ROSUL.. rintangan lain, padahal ia tetap tidak bisa 
menghindari dari apa yang telah ditakdirkan 
untuknya. Maka, kalau ia ridho dengan pilihan 
yang Alloh tentukan, ia akan terkena takdir dalam 
keadaan terpuji, diberi kesyukuran, dan dikasihi di 
dalam menjalaninya. Tetapi kalau tidak ridho, 
takdir tetap berlaku atasnya, sementara ia dalam 
keadaan tercela dan tidak dikasihi dalam 
menjalaninya. Mengapa tercela? Karena ia masih 
menginginkan apa yang sebenarnya ia pilih. Jadi, 
setiap kali hamba pasrah dan ridho dengan 
pilihan Alloh, ia menjalani takdir dengan diberi 
belas kasihan dan kelembutan-Nya. Sehingga ia 
selalu berada antara belas kasihan dan 
kelembutan Alloh. Belas kasihan Alloh akan 
melindunginya dari apa yang ia takuti, sedangkan 
kelembutan-Nya akan menjadikannya 

menganggap ringan apa saja ditakdirkan atas 
dirinya. Ketika sebuah takdir berjalan pada diri 
seorang hamba, penyebab terbesar ia tertekan 
adalah usaha dia untuk menolak takdir tersebut. 
Maka, tidak ada yang lebih bermanfaat baginya 
selain pasrah kepada takdir dan menghadapinya 
dengan seikhlas-ikhlasnya, seperti terlentangnya 
onggokan bangkai. Sesungguhnya, binatang buas 
tidak akan pernah mau memakan bangkai." 
Sampai di sini perkataan beliau $&. 2Luji La I "g/" *' (j-a U CJ A-a^llj a-l&lij <U1U .jjS.SJ djJU 

y^d La M (j*lal JAj l* J^ ,Jta.ja.1 £l\ t_luS ^aC. '""; Lj 

VjJ (^Jtluli i^iji ^iaaJ jjj (^ia^jl JjlaJI ujj '!>»-» J jji 

» U" , „j A l "i , V» /^o le.jLJa jl V yrU^ lst^' J' ^J^ CluS La Sebuah tuntunan mengingatkanku malam ini 

Air mata menetes karenanya, tidak terhindarkan lagi 

Wahai putriku, kitab Alloh memerin-tahkanku keluar 
berperang 

Dalam keadaan aku tidak suka, tetapi 

Akankah kutolak perintah Alloh? 

Jika aku kembali, barangkali hanya makhluk yang 
menyebabkanku kembali 

Jika aku harus berjumpa robbku, aku akan dapat 
ganti 

Aku tidak pincang dan buta sehingga bisa beralasan 42 43 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Aku juga bukan orang lemah yang tidak bisa berbuat 
apapun. . . 

Thobari meriwayatkan dalam Kitab Tarikh-nya, dari 
Ibnu lshaq, bahwasanya ada seorang shahabat 
Rosululloh $§§ berkata, "Aku dan saudaraku ikut serta 
dalam perang Uhud bersama Rosululloh i|. Selesai 
perang, kami pulang dengan kondisi terluka. Lalu, 
tatkala penyeru Rosululloh H mengumumkan untuk 
berangkat lagi mengejar musuh, aku berkata kepada 
saudaraku -dalam riwayat lain, saudaraku 
mengatakan kepadaku— , "Apakah kamu akan 
membiarkanku tidak ikut dalam perang bersama 
Rosululloh 0?" Padahal, demi Alloh saat itu kami 
tidak lagi memiliki kendaraan, dan kami semua sudah 
pada terluka parah. Akhirnya kami keluar bersama 
Rosululloh ig, sementara aku sendiri bagian kiri 
tubuhku terluka. Maka, jika saudaraku itu tidak kuat 
aku menggotongnya, dan itu terus memaksa berjalan 
tertatih-tatih. Sampai akhirnya kami berhasil 
menyertai kaum muslimin hingga tempat tujuan." 

Abu "d-Darda' berkata, "Puncak tertinggi keimanan 
adalah: Bersabar terhadap ketentuan Alloh, dan ridho 
dengan takdir-Nya." 

Dengan obat ini, kita akan bisa sembuh dari luka- 
luka kita yang menganga di sana sini. 44 INILAH JALAN PARA ROSUL.. Setelah kita memahami hakikat-hakikat ini, barulah 
kita dapat menilai pertempuran yang belum lama ini 
terjadi di Fallujah dengan selayaknya, dan tahulah 
kita mengapa perang itu bisa terus bertahan dan 
terur berkecamuk melibatkan seluruh komponen 
kekuatannya. Sebab, hari ini, inilah satu-satunya 
pertempuran yang terjadi di garis perbatasan Islam 
terdepan. Keteguhan dan ribath di garis-garis 
pertempuran di sini, berarti menjaga perbatasan 
terdepan kita untuk bisa menyerang kekufuran dan 
kezaliman. 

Ketika kita menyaksikan musuh berhasil masuk 
begitu jauh ke dalam kota, berpatroli di jalan- 
jalannya, serta berhasil membangun markas di 
beberapa distrik kota, bukan berarti mereka telah 
berhasil meraih kemenangan. Sebab peperangan kita 
adalah perang jalanan dan perang kota. Taktik dan 
tekhnik melancarkan perlawanan dan serangan 
mempunyai bermacam-macam model. Sementara, 
perang yang berlangsung sengit ini, tidak bisa 
dipastikan hasilnya hanya dengan hitungan hari atau 
pekan, namun hasilnya ditentukan oleh fihak mana 
yang mengumumkannya. 

Terlepas dari hasil pertempuran ini, kita sudah cukup 
bahagia menyaksikan anak-anak Islam teguh bak 
gunung menjulang di atas garis-garis pertempuran 45 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Fallujah yang penuh berkah. Mereka telah memberi 
pelajaran-pelajaran baru kepada umat ini, yaitu 
bagaimana kita harus kuat, sabar, dan yakin. 

Barangkali, ada baiknya kita tengok beberapa 
pelajaran tersebut, dan hasil-hasil besar yang dicapai 
dalam pertempuran di Fallujah, ketika musuh 
menyerang dengan secara arogan. Saya katakan: 

Pertama: Pertempuran ini telah menghidupkan 
kembali makna-makna izzah (harga diri), kemuliaan, 
dan keteguhan. Sekaligus meyakinkan kepada umat, 
bahwa di sana masih ada satu kelompok (meskipun 
kecil) dari pemeluk-pemeluknya yang mampu 
menghadapi marabahaya-marabahaya yang sengit ini 
dengan penuh keberanian, keteguhan, dan semangat. 
Kelompok ini meyakinkan umatnya bahwa mereka 
jujur dalam menjalankan program dan proyek- 
proyeknya, inilah yang akan mendorong umat untuk 
siap bangkit kembali dan rela mengorbankan banyak 
darah para pemeluk dan pemimpinnya. 

Kedua: Umat Islam mendapatkan pelajaran -walaupun 
sekarang tengah tertimpa kehinaan dan keputus 
asaan — bahwa ternyata ia mampu menghadapi, 
melawan, dan berperang menghadapi kekuatan- 
kekuatan besar dunia dan penguasa bengisnya, 
cukup dengan sedikit anggota-anggotanya, dan 
dengan persenjataan-persenjataan ringan. Dengan 46 INILAH JALAN PARA ROSUL.. itu, mereka mampu menimpakan kerugian besar dan 
menyakitkan terhadap fihak musuh, sekaligus 
memaksanya menelan kekalahan pahit. 

Ketiga: Fallujah telah membuka medan perang bagi 
mereka yang ingin berperang. Perang ini telah 
membakar semangat anak-anak Islam dari dalam dan 
luar Irak. Banyak sekali anak-anak Islam yang 
menumpahkan darahnya yang suci di atas bumi 
Fallujah ini, dalam rangka bangkit melaksanakan 
tugas-tugas jihad dan berperang menghadapi 
persekongkolan tentara salib internasional. Maka 
tersulutlah api-api peperangan dan huru-hara di 
berbagai daerah Irak, mereka membentuk pasukan- 
pasukan dan kelompok-kelompok, dan mujahidinpun 
terus maju untuk menyerang kamp-kamp militer 
musuh, menyerang pemukiman-pemukiman dan 
basis-basisnya. Dengan anugerah Alloh, kami telah 
menyaksikan kerugian-kerugian dalam jumlah besar 
yang diderita musuh di tanah Irak secara menyeluruh. 
Di antara kebanggaan kita terhadap kemenangan ini 
adalah, semakin menguatnya mental para pelaku 
jihad, dan runtuhlah sudah dongeng-dongeng 
tentang alat-alat perang yang canggih itu. Semangat 
mereka hari ini telah terbebas dari sifat lemah dan 
takut, dan kini mulai beranjak menuju medan-medan 
kerja keras dan perjuangan. 47 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Keempat. Pertempuran Fallujah melahirkan sebuah 
kemenangan berupa taktik militer yang cukup 
menguntungkan. Semua orang tahu, Amerika lebih 
unggul dalam sisi persenjataan militer, kemajuan 
pasukan serta taktik perang yang mereka miliki. 
Dengan semua fasilitas itu, mereka bermaksud 
membidik sasaran cukup dari kejauhan, tanpa harus 
melakukan pertempuran langsung atau aksi baku 
tembak. Dengan ini, pasukan Amerika ingin 
mengamankan keselamatan tentaranya, supaya tidak 
ada satupun dari mereka yang hilang nyawanya dalam 
pertempuran-pertempuran langsung. Akan tetapi, 
secara berangsur-angsur, Fallujah berhasil 
memancing alat-alat canggih mereka -dengan taktik 
terencana tentunya — untuk masuk ke dalam perang di 
jalan-jalan yang cukup sengit dan tidak beraturan, 
mereka dipaksa untuk mengerahkan semua kekuatan, 
kemampuan, dan persenjataannya. Alhasil, tentara 
Amerika harus berhadapan dengan kematian kapan 
saja, dari arah yang tidak mereka sangka. Amerika 
terpancing untuk turun ke sudut-sudut kota, ke 
jalan-jalan, dan masuk ke rumah serta bangunan- 
bangunan. Maka, merekapun dihadapkan dengan 
peluru dan ranjau-ranjau mujahidin. Mereka begitu 
kaget, karena kemampuan tempur mereka dipaksa 
untuk dipakai terjun dalam perlawanan langsung, 
sesekali harus maju dan sesekali harus mundur. Mau 
tak mau merekapun harus melakukan pertempuran 48 INILAH JALAN PARA ROSUL.. dari jarak dekat yang tidak mereka perhitungkan 
sebelumnya. Dari sanalah, mereka menderita 
kerugian-kerugian besar, baik kerugian moril dan 
kerugian hancurnya lebih dari puluhan -bahkan 
ratusan — kendaraan-kendaraan militer. 

Kelima: Departemen Pertahanan Amerika harus 
menelan kekalahan mental yang cukup besar. Bagi 
yang memantau dan mengikuti jalannya pertempuran 
kali ini, akan tahu dengan jelas bahwa mujahidin 
tidak pernah bisa dihentikan oleh gertakan model 
apapun, walaupun dengan melancarkan pengeboman 
massal yang bertujuan memusnahkan mereka semua. 
Sekarang ini, kecerdikan-kecerdikan strategi dalam 
urusan jihad telah menjadi senjata andalan untuk 
menghadapi langkah-langkah perang yang dipakai 
Amerika dan pasukan multinasional. Rasa bangga dan 
keteguhan yang terjadi di Fallujah, membuat mental 
para komandan musuh down, mereka mulai 
terjangkiti ketidak sukaan, kebosanan, dan kejatuhan 
mental. Apa yang terjadi di masa mendatang, akan 
lebih mengerikan dan pahit, dengan pertolongan 
Alloh m. 

Keenam. Pertempuran Fallujah turut andil dengan 
keteguhan dan ketahanan mentalnya, dalam 
menyingkap topeng wajah-wajah murtad, munafik, 
dan antek musuh. Pertempuran Fallujah berhasil 49 INILAH JALAN PARA ROSUL. . menanggalkan pakaian kesombongan yang dikenakan 
oleh pemerintahan murtad pimpinan 'lyadh Allawi, 
berhasil menyingkap kepalsuan yang ia gembar- 
gemborkan bahwa dirinya menginginkan kebaikan 
bagi rakyat Irak, menjaga darah mereka, dan 
menghindarkan mereka dari perang serta krisis 
berkepanjangan, tetapi ia tidak berhasil mengambil 
simpati rakyat. Ditambah lagi, semua orang 
menyaksikan ternyata dia begitu antusias 
menjalankan keputusan untuk menyerang Fallujah, 
dan tangannya berkecimpung dalam darah-darah 
suci penduduk kota ini. la bunuh ribuan orang dari 
mereka, ia usir puluhan ribu, dan ia lakukan aksi-aksi 
penghancuran dan peluluh lantakan bangunan, ia 
perkosa kehormatan, ia rampok harta, dengan alasan 
memerangi terorisme dan demi menjaga 
kemaslahatan negara. 

Ketujuh. Pertempuran di Fallujah berhasil 
menjatuhkan topeng semu yang menutupi 
keburukan-keburukan wajah kaum Rafhidhah (syi'ah) 
keparat itu. Dengan kedengkiannya, mereka ikut 
terjun dalam penyerangan ini. Dengan kejahatan yang 
nampak jelas, mereka ikut serta dalam pasukan 
militer untuk menyerang Fallujah, dengan restu dari 
pemimpin kekufuran dan kezindiqan; Ali As-Sistani. 
Mereka memiliki andil besar dalam aksi pembunuhan, 
perampokan, penghancuran rumah, menghilangkan 50 INILAH JALAN PARA ROSUL.. nyawa anak kecil, wanita, dan orang tua. Bahkan, 
nafsu kebencian mereka menyeret mereka untuk 
berbuat kejahatan besar; mereka nekat masuk ke 
masjid-masjid Alloh yang tadinya aman, kemudian 
menajisinya. Setelah itu, mereka memasang fhoto- 
fhoto si syetan mereka, As-Sistani, pada tembok- 
tembok, lalu di bawahnya menulis kalimat dengan 
penuh kedengkian: "Hari ini tanah kalian, besok 
kehormatan kalian." 

Dan perlu dicatat; 90 % pasukan keamanan 
pemerintahan "berhala" sekarang ini terdiri dari kaum 
Rafidhah, sementara 10 % sisanya berasal dari suku 
Kurdi Basymarqah. 

Benarlah yang dikatakan oleh seorang ulama 
mengenai siapa Rafidhoh: "Mereka adalah bibit orang 
nasrani, yang menanam yahudi, ditanam di lahan 
kaum majusi." 

Kedelapan: Dalam pertempuran kali ini, program- 
program terselubung dari musuh-musuh jihad mulai 
terungkap. Karena dalam pasukan militer mereka, ada 
beberapa barisan di belakang yang turut menyerang. 
Jelas di sana keikut sertaan 800 orang tentara Israel, 
mereka didampingi 18 rabi yahudi yang menjadi 
pemutus perkara bagi kebanyakan mereka. Ini seperti 
yang diberitakan sendiri oleh koran harian dan 
berbagai media informasi yang mereka miliki. Di sana 51 INILAH JALAN PARA ROSUL. . juga terlihat, keikut sertaan militer Yordania yang 
terdiri dari beberapa orang jendral lapangan, mereka 
ikut menyusun strategi dan menggempur kota. Ini 
menunjukkan kepada semua orang, bahwa Fallujah 
memang benar-benar basis gerakan jihad, yang siang 
malam menjadikan musuh-musuh Islam (baik kaum 
kafir asli maupun murtaddin) tidak bisa tidur tenang. 

Kesembilan: Di antara buah pertempuran sengit di 
Fallujah adalah, kembali segarnya darah-darah 
mujahidin dalam urat-urat mereka, dan semakin 
bersemangatnya mereka untuk meningkatkan operasi 
jihad terhadap target-target yang telah ditentukan. 
Pertempuran ini telah melahirkan satu generasi yang 
siap menjadi pemimpin, melahirkan kekuatan dan 
pengalaman yang terlihat langsung dari peristiwa 
tersebut. Mereka menjadi berangan-angan untuk 
terus mencoba, membiasakan diri, berusaha, dan 
bertekad kuat untuk melanjutkan jalan yang telah 
mereka pilih. Kedahsyatan-kedahsyatan perang kali 
ini telah menjernihkan jiwa mereka, sekaligus 
mengubahnya menjadi kuat dan kokoh. 

Sayyid Quthb m berkata dalam Ft Dzilali 'l-Qur'an: 
"Menghadapi kenyataan-kenyataan pahit dan 
kesiapan mendapat kematian kapan saja dalam jihad 
fi sabilillah, akan membiasakan jiwa untuk 
menganggap ringan kengerian-kengerian ini, di mana 52 INILAH JALAN PARA ROSUL.. pada umumnya, jiwa, akhlak, timbangan berfikir dan 
penilaian manusia, selalunya ingin menghindari-nya. 
Kengerian ini adalah ringan, betul-betul ringan, bagi 
orang yang sudah terbiasa menghadapinya, baik ia 
selamat atau kemudian berbenturan dengan 
kengerian itu. Menghadapi kengerian seperti itu 
sembari menye-rahkan diri kepada Alloh setiap saat, 
akan menjadikan jiwa terdidik, sama seperti ketika 
aliran listrik menyengat tubuh; aliran itu seolah 
menjadi tenaga baru dalam memulihkan hati dan jiwa 
kembali jernih dan baik. Di samping itu, pembiasaan 
seperti inilah yang akan menjadi faktor-faktor 
lahiriyah untuk memperbaiki seluruh komponen 
masyarakat umat manusia... yaitu dengan 
mengarahkan mereka melalui tangan-tangan 
mujahidin yang hati mereka sama sekali bersih dari 
tujuan-tujuan dunia dan kegemerlapannya, 
merekalah yang tidak menganggap mahal kehidupan 
seraya terjun ke pertempuran di jalan Alloh 
menghadapi kematian, dan hati mereka sama sekali 
tak terpalingkan dari Alloh dan dari usaha mencari 
keridhoan-Nya. 

Ketika kepemimpinan dipegang oleh tangan orang- 
orang seperti ini, seluruh bumi akan menjadi baik, 
para hamba juga menjadi baik, mereka akan menjadi 
mulia dengan perantaraan tangan-tangan seperti ini 
dan tidak sudi lagi menyerahkan bendera 53 INILAH JALAN PARA ROSUL. . kepemimpinan ke tangan-tangan kekafiran, 
kesesatan, dan kerusakan, sementara ia sudah 
bersusah payah menebusnya dengan darah dan 
nyawa. Semua yang berharga dan mahal telah ia 
korbankan sedemikian murah demi mendapatkan 
bendera kepemimpinan ini, bukan untuk dirinya, 
tetapi untuk Alloh. 

Setelah semua ini terwujud, sarana apa saja akan 
dimudahkan bagi mereka yang Alloh kehendaki baik, 
sehingga mereka mudah mendapatkan keridhoan dan 
pahala tak terbatas dari-Nya. Sebaliknya, sarana apa 
saja akan dibuka bagi mereka yang Alloh kehendaki 
keburukan pada dirinya, sehingga ia dengan mudah 
bisa berbuat apa saja yang menyebabkan Alloh murka 
kepadanya, sesuai pengetahuan Alloh terhadap hati 
dan isi batinnya." Sampai di sini perkataan Sayyid 
Quthb. 

Kesepuluh: Adanya orang-orang yang dipilih gugur 
sebagai syahid. Orang-orang beriman di sini, telah 
diberi kemuliaan, yaitu jalan yang mereka lalui mesti 
terbentuk dengan darah para penempuhnya yang 
gugur sebagai syuhada. Demikian pula, para 
pemimpin dan kader-kadernya menjadi para 
penghuni garis pertempuran terdepan. Ini 
menunjukkan, betapa para pelaku jihad ini memiliki 
kejujuran, kejujuran untuk melaksanakan tuntutan- 54 INILAH JALAN PARA ROSUL.. tuntutan tauhid dan akidah dengan rela dan penuh 
keikhlasan. Di sisi lain, mereka seperti mendapat 
kabar gembira, yaitu Alloh telah memilih orang-orang 
terbaik dari mereka untuk berjumpa dengan-Nya. 
Sehingga Alloh takdirkan orang-orang ini untuk 
menemui kesyahidan, dan menggapai kemena-ngan 
berupa keridhoan dari-Nya terhadap apa yang selama 
ini mereka harap dan cari. Maka, Alloh telah 
memenuhi janji-Nya kepada mereka, serta menepati 
apa yang mereka pinta. 

Sebenarnya, seperti ini jugalah kondisi para 
pendahulu mereka yang sholeh (kaum salafus 
sholeh). Mereka sangat bersemangat berburu 
kematian, sama semangatnya dengan orang-orang 
sepeninggal mereka dalam mencari kehidupan. 
Sungguh, mati syahid adalah cita-cita terbesar 
mereka, mereka bergegas menuju medan 
pertempuran karena senang jika terbunuh di jalan 
Alloh. Jika dikalkulasi, prosentase shahabat yang 
gugur sebagai syuhada dalam semua pertempuran di 
zaman mereka, berjumlah 80 %. 

Syuhada dari kaum muhajirin dan Anshor adalah 
terbanyak dari jumlah semua yang gugur sebagai 
syuhada dalam perang Yamamah. Dari penduduk 
Madinah, yang syahid ketika itu ada 360 orang, dari 
kaum muhajirin yang juga penduduk Madinah ada 55 INILAH JALAN PARA ROSUL. . 300 orang. Untuk tabi'in, ada 300 orang yang syahid. 
Jadi, jumlah yang syahid dari kaum muhajirin, 
Anshor, dan tabi'in ketika itu adalah 80 % dari seluruh 
jumlah yang mati syahid. Karena, dari semua syuhada 
yang berjumlah 1200 orang, jumlah syuhada 
muhajirin, Anshor, dan tabi'in berarti berjumlah 960 
orang. Dan, kita mesti catat, yang syahid dari 
kalangan ahli Al-Quran (Qurro'), para penghafal Al- 
Quran, dan ulama kaum muslimin, dalam perang 
Yamamah berjumlah 300 orang. Dalam lain riwayat 
disebutkan 500 orang. Artinya, dalam satu perang 
saja jumlah orang-orang istimewa tersebut yang 
syahid ada 25 % jika mengacu riwayat yang 
menyebutkan ada 300 orang, atau 45 % jika mengacu 
riwayat yang menyebutkan 500 orang. Ini adalah 
jumlah yang tergolong sangat besar. 

Bagi mereka yang tekun mengkaji buku-buku induk 
tentang para shahabat, akan menemukan bahwa 
setiap lima orang hanya ada satu saja yang meninggal 
di atas kasurnya, sementara empat sisanya mati 
syahid di medan-medan pertempuran. Sehingga tidak 
heran, kalau ketika itu penaklukan-penaklukan 
begitu cepat, begitu kokoh dan tahan lama. Ini ketika 
abad-abad pertama hijriyah. 

Dalam kesempatan kali ini, ada baiknya kita puji 
keteguhan para pahlawan mujahid kita. Kami akan 56 INILAH JALAN PARA ROSUL.. sedikit bercerita tengan nikmat-nikmat Alloh m 
yang Dia berikan kepada mereka, berupa karomah- 
karomah dan kelembutan-kelembutan robbani yang 
melingkupi mereka ketika tengah bertempur melawan 
pasukan Amerika dan sekutunya di kota Fallujah. 
Semua itu terjadi agar para mujahidin semakin teguh 
dan terhibur menghadapi kondisi yang sekarang 
tengah merekaalami. 

Inilah kisah tersebut: Pada hari ketiga pertempuran di 
Fallujah, setelah kota ini dibombardir dari udara 
dengan begitu gencar, para mujahidin terbangun dari 
tidurnya malam itu. Mereka melihat kendaraan- 
kendaraan hunwee dan tank-tank pasukan Amerika 
sudah bercokol di jalan-jalan dan gang-gang kota. 
Melihat pemandangan seperti ini, para perwira Islam 
keluar menyambut pertempuran sengit, dibawah 
komando Akh Abu 'Azzam, 'Umar Hadid, Abu Nashir 
Al-Libbiy, Abu l-Harits, Muhammad Jasim Al-'lsawiy, 
dan para pahlawan lain. Mereka berhasil memaksa 
musuh mundur ke pojok-pojok kota, padahal 
mujahidin hanya bersenjatakan senapan jenis PK dan 
Kalashinkof. 

Dalam kejadian ini, korban tewas dari fihak Amerika 
sangat banyak, sampai-sampai banyak di antara 
mereka yang lari dari perang lalu bersembunyi di 
rumah-rumah kaum muslimin. Semula, para 57 INILAH JALAN PARA ROSUL. . mujahidin keberatan untuk menerobos masuk ke 
rumah-rumah tersebut, khawatir akan menganggu 
kaum muslimin. Tetapi setelah berhasil memastikan 
bahwa di sana memang terdapat pasukan Amerika, 
mujahidinpun masuk ke sana, dan benar 
saja...mereka menemukan tentara Amerika tengah 
bersembunyi. Tanpa pikir panjang, mereka bunuh 
orang-orang Amerika itu, seperti membunuh 
serangga dan lalat saja. Walillahi 'l-Hamdu wa 7- 
Minnah, Segala puji dan anugerah hanya milik Alloh. 

Beberapa hari setelah peperangan berlanjut, salah 
seorang komandan mujahidin menawarkan kepada 
Akh 'Umar Hadid dan Abu "l-Harits Jasim Al-'lsyawiy 
untuk mencukur jenggotnya dan keluar dari Fallujah, 
setelah melihat ada jalur aman untuk menyelamatkan 
diri. Komandan itu menyarankan untuk melancarkan 
serangan dari luar kota saja. Tetapi kedua pahlawan 
kita ini menolak, mereka berkata, "Demi Alloh, kami 
tidak akan keluar selagi di dalam kota masih ada 
seorang muhajir saja yang tetap teguh bertahan di 
sana." Akhirnya, keduanya terus berperang sampai 
menemui kesyahidan. Semoga Alloh m merahmati 
mereka berdua, serta menerimanya menjadi hamba- 
hamba-Nya yang berstatus syuhada. 

Kisah selanjutnya, pernah beberapa ikhwah 
mengalami kelaparan selama berhari-hari. Setelah 58 INILAH JALAN PARA ROSUL.. mereka hanya bisa berharap dan berbaik sangka serta 
yakin kepada Alloh m, tiba-tiba saja mereka 
menemukan buah semangka yang sangat besar. 
Ketika mereka buka, warnanya sungguh sangat 
merah, warna merah terbaik yang pernah mereka 
lihat. Lalu mereka memakannya untuk beberapa hari, 
merekapun kenyang, lalu bertahmid serta tak 
hentinya merasa keheranan. Mereka berkesimpulan, 
kelezatan buah semangka ini belum pernah mereka 
rasakan di dunia sebelumnya. Dan sudah dimaklumi 
bersama, bahwa saat itu bukan musim semangka, 
lagi pula biasanya bukan di situ lahan pertanian 
semangka. 

Kisah lain, sering sekali ikhwan-ikhwan menghadapi 
masalah kesulitan mendapat makanan dan minuman. 
Sampai suatu ketika, pernah mereka kehabisan air, 
padahal mereka sangat haus sekali. Saking hausnya, 
mulut mereka sampai mengeluarkan busa. Ketika 
mereka hendak mencari beberapa tetes air, untuk 
sekedar membasahi kerongkongan mereka, mereka 
masuk ke sebuah bangunan rumah. Di sana, mereka 
menemukan tiga geriba air yang pada sebagian 
sisinya ada hiasan yang aneh. Mereka takjub ketika 
melihatnya, sebab baik di Fallujah atau kota Irak 
lainnya, tidak ada tempat air seindah geriba ini. 
Ketika mereka meminum airnya, tahulah mereka 
bahwa ini bukan sekedar air dunia. Merekapun 59 INILAH JALAN PARA ROSUL. . minum sampai puas. Setelah itu, mereka bersumpah 
bahwa mereka belum pernah minum air selezat ini 
selama hidup di dunia. 

Kisah lain, ada seorang ikhwan dari Jazirah Nabi 
Muhammad Hg (Arab) tertembak kepalanya oleh 
sniper. Peluru menembus dari jidat hingga ke 
belakang kepalanya. Otaknyapun berhamburan pada 
pundak kanannya. Melihat itu, ikhwan-ikhwan yang 
lain segera menolongnya dan mengumpul-kan 
ceceran daging kepalanya, lalu mereka tempelkan lagi 
pada tempat yang tertembus peluru. Setelah itu, 
mereka membalut tempat terlukanya dan kemudian 
membiarkannya. Lewat beberapa hari, akhi kita ini 
sembuh, dan sekarang orangnya masih hidup tanpa 
kurang apapun, hanya ia agak gagap dalam berbicara. 
Semoga Alloh menerima amalannya dan amalan 
ikhwan-ikhwan yang lain. 

Mengenai kisah aroma misik, ini sudah menjadi cerita 
yang sangat masyhur di kalangan para mujahidin. 
Banyak sekali ikhwan-ikhwan kita yang bercerita 
mengenai bau harum yang keluar dari mereka yang 
gugur sebagai syuhada dan terluka. Semoga Alloh 
menerima amalan mereka semua. 

Di antaranya adalah kisah Akhi kita, sang pahlawan, 
Abu Tholhah Al-Bihaniy. Beliau mengalami luka 
sangat parah. Tiba-tiba saja aroma wangi menyebar 60 INILAH JALAN PARA ROSUL.. di mana-mana, sampai tercium hingga ke jalan-jalan 
dan banyak sekali ikhwah yang turut mencium 
baunya. Setelah itu, beliau menemui kesyahidan - 
nahsabuhu wallohu hasiibuh wa laa nuzakkii 'ala 7- 
Lohi Ahada — , sekedar anggapan kami, dan hanya 
Alloh lah yang tahu tentang beliau, dan kami tidak 
menganggap suci seorangpun di hadapan Alloh. 

Di antara faktor yang menjadikan para mujahidin 
semakin teguh dan tenang, adalah kisah yang 
diceritakan oleh banyak sekali dari mereka yang ikut 
dalam pertempuran di sini. Yaitu, mereka mendengar 
suara kuda dan dentingan pedang saling beradu 
ketika perang tengah memuncak dan berkecamuk 
hebat. Berkali-kali para ikhwah keheranan dengan 
kejadian itu. Begitu pulang, mereka bertanya kepada 
ikhwan-ikhwan Anshor, siapa tahu saja di sana 
memang ada kuda-kuda yang letaknya berdekatan 
dengan Fallujah. Tetapi, ikhwan-ikhwan Anshor 
meyakinkan bahwa tidak ada kuda di sini. 
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Alloh, baik di 
awal atau di akhir. 

Di dalam Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan, 
demikian juga Hakim dalam Al-Mustadrok, dari Abu 
Burdah bin Qois, beliau adalah saudara shahabat Abu 
Musa, ia berkata, Rosululloh |g pernah berdoa, 61 INILAH JALAN PARA ROSUL. . (jjjclMj j>JaL ^r,/,,, °^i Xa ^&l ;US J*k! ^i) 

"K? Alloh, jadikanlah kematian umatku adalah 
terbunuh di jalan-Mu, baik tertikam atau terkena 
penyakit tho 'un. " Alloh m berfirman: 

5 g g J" J" S - - 

jjt eu^l (JJ tjtj-J <&l U^" ^ tjJJ§ (j^^t (^Jjuakj Vj/ 
^jjjaJJjoLjj <IiJaa ^j-o JJll aALJI L&J (JJJ^j9 UjOU^ (^^U 

aA V j t*^}'^- *— * j^ V t p^J"^ {ja (3^-J t jSj^jj aJ (Jj jju 

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang 
gugur di jalan Alloh itu mati; bahkan mereka itu 
hidup di sisi Robbnya dengan mendapat rizki. Mereka 
dalam keadaan gembira disebabkan karunia Alloh 
yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka 
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih 
tinggal di belakang yang belum menyusul mereka; 
bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati."(QS. 'Ali 'Imron [3]: 
169-170) 

jj*j iili: ■ aj jjg uj ti tilLlujj t - u"l (jli LaJJ^ CJU jl ISLa mjJC 62 INILAH JALAN PARA ROSUL.. Hiduplah sebagai raja, atau kalau mati matilah 
sebagai orang mulia 

Dalam keadaan menghunus pedang, dengan pedang 
mulia kamu diberi udzur 

Inilah sekelumit kisah tentang bagaimana keteguhan 
para mujahidin di tanah Fallujah yang penuh berkah, 
serta kemenangan-kemenangan yang banyak 
faedahnya dan besar akibat berikutnya. Ini hanya 
akan difahami oleh orang yang adil dalam memahami 
kejadian dan peristiwa-peristiwa di atas. 

Wahai umat islam... 

Luka dan tikaman-tikaman mengenai diri kalian 
secara bertubi-tubi, penyakit kalian sudah sangat 
melumpuhkan, tidak akan bisa terobati selain dengan 
tauhid yang dipancangkan di atas bendera jihad. 

Lantas, kapankah kalian akan mengambil keputusan 
tegas untuk berperang dan keluar dari kebekuan? 
Peperangan-peperangan sekarang ini tidak akan 
pernah mereda atau berhenti. Bukankah Nabi kita, 
Muhammad H§, sendiri tidak suka untuk tidak ikut 
dalam sariyah yang dikirim untuk berperang di jalan 
Alloh? Bahkan, di antara aktifitas rutin beliau adalah 
menjalankan perang dan jihad setiapwaktu. 63 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Aku ingatkan kalian dengan sebuah hadits ketika 
malaikat Jibril menegur Rosululloh m setelah perang 
Ahzab. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhori, ia 
menuturkan: "Ketika Rosululloh sg pulang ke 
Madinah, beliaupun meletakkan senjata beliau. Maka 
datanglah malaikat Jibril, ia berkata, "Apakah senjata 
telah diletakkan? Demi Alloh, para malaikat belum 
meletakkan senjata sama sekali. Bangkitlah bersama 
pasukanmu untuk menyerang Bani Quroidhoh. 
Sesungguhnya aku akan berjalan di depanmu, aku 
akan mengguncangkan benteng mereka dan 
kutakutkan hati mereka." Maka Jibrilpun berjalan di 
depan pasukan malaikat, sementara barisan 
berikutnya adalah Rosululloh sg di depan para 
pasukan beliau, yaitu kaum muhajirin dan Anshor." 

Wahai kaum muslimin... bagaimana kalian 
menganggap ringan melihat saudara-saudara 
seagama kalian tertimpa berbagai macam siksaan, 
pembunuhan, dan penghancuran, sementara kalian 
aman-aman saja di rumah kalian, selamat sentosa di 
tengah keluarga dan harta benda kalian? Bagaimana 
itu bisa terjadi? =>_=vl jaII 4_JajO Lio (jjjj ai9 ^l j__-_il Lc. j_o._-L-! LjLoJ Lja. j_o 

,jlj, _-.ii j L& jlj '"';■'" -_ij-_-Jl IjI ^^Jj^ p-*^ _>— ' j"-*—" ^y*j 64 INILAH JALAN PARA ROSUL.. ^ujLLhJLj _; j_il (jS_ L /— 'Lijj 
j_1_ J_ CliaLI ClljiA _J& 

a&Luikil (jjiaJ jl _^l_<_l jj£_j 

a-l—a.— I (jj_ _v___Jl _J_. (jjj^j <__ljj jj £L*y\ ^h L^jla 

Lgjjia. «.(jLc, jJ*-Jl (»Lii _ij_j 
_r___l "_)lj*H" — 1 j^Jlj^jj /f_?/77/ campur darah kami dengan air mata kami 

Maka tidak ada lagi dari kami menjadi sasaran 

Seburuk-buruk senjata kepahitan adalah air mata 
tertumpah 

Ketika perang bergejolak dengan kelebatan- 
kelebatan pedang 

Cukup sudah wahai umat islam , di belakang kalian 
ada peristiwa-peristiwa 

Yang merenggut nyawa orang banyak 

Bagaimana mungkin mata ini bisa tidur 

Di atas teriakan-teriakan yang membuat orang tidur 
tergugah 

Sementara saudara-saudara kalian di Irak 
mengorbankan istirahat mereka 

65 INILAH JALAN PARA ROSUL. . Untuk menghadapi peperangan 

Bangsa Rum menimpakan kehinaan kepada mereka 

Sementara kalian menarik ekor kehinaan dan bersikap 
damai-damai saja 

Sebelum kuakhiri, tak lupa dalam kesempatan ini 

kusampaikan salamku kepada: 

• Syaikh dan amir kami, syaikh mujahid, Abu 
'Abdillah, Usamah bin Ladin -semoga Alloh 
senantiasa melindungi dan menjaga beliau — . 
Sesungguhnya kami tetap berada di atas janji 
kami -dengan pertolongan Alloh— , kami tidak 
akan membatalkan atau minta dibatalkan. Kami 
berjalan di bumi Alloh dengan pedang-pedang 
jihad, menebas musuh-musuh agama ini dan 
menyerang para penyembah salib. Sungguh, 
engkau tidak pernah memaksa kami dan orang- 
orang sebelum kami -dengan izin Alloh — ; maka 
silahkan tugaskan kami di manapun engkau mau. 
Kami pasti akan bersegera menyambut seruanmu 
dan bersabar untuk menghadapi kerasnya musuh. 
Bergembiralah engkau dengan apa yang 
menjadikanmu bahagia di masa mendatang 
dengan pertolongan Alloh. Demi Alloh, 
memasukkan membahagiakan hatimu lebih kami 
sukai daripada dunia seisinya. Maka, terus 66 INILAH JALAN PARA ROSUL.. berjalanlah dengan barakah Alloh, kami akan 
menyertaimu. 

f I ^ uJl x~a <3jLa (Jli jl !)L^lc. I y-eil (Jli ^UjLujI *ut ul 

Aku bersama Usamah ke manapun ia pergi 

Selama ia membawa panji jihad di perbatasan 
musuh 

Aku bersama Usamah menggapai kemenangan 
yang segera tiba 

Atau mendapatkan kedudukan sebagai syuhada 

• Salamku juga untuk ikhwan-ikhwan mujahidin di 
Afghanistan, terutama Al-Mulla Muhammad 'Umar 
-semoga Alloh menjaga beliau — , Syaikh Mujahid 
DR. Ayman Adz-Dzawahiri, Syaikh tercinta Abu 
M-Laits AI-Qosimi, dan ikhwan-ikhwan lain yang 
tidak bisa saya sebutkan. 

• Salamku juga untuk singa-singa jazirah Nabi 
Muhammad ||, semoga Alloh menjaga dan 
melindungi kalian. Hati kami selalu merindukan 
kalian, dan lisan kami selalu mendoakan kalian. 67 INILAH JALAN PARA ROSUL. . • Salamku untuk ikhwan-ikhwan di Chechnya; Abu 
Hafs Al-Urduniy dan Abu 'Umar As-Saif beserta 
ikhwan-ikhwan mereka. 

• Kemudian kepada ikhwan-ikhwan yang jujur dan 
konsisten memegang tauhid di tanah Isra Mi'raj 
(Palestina) 

• Kepada mujahidin di Jama'ah Salafiyah li * d- 
Dakwah wa V l-Qital, terutama Syaikh tercinta, Abu 
Mus'abAbdu M-Wadud. 

• Dan salamku untuk ikhwan-ikhwan mujahidin lain 
di negeri-negeri kaum muslimin 

Taqobbala 'l-Lohu Minna wa Minkum Sholiha 7- 
A'mal, wa Kullu 'Amin wa Antum bi Khoirin... 
(Semoga Alloh menerima amal sholeh kami dan 
kalian, setiap tahun kalian selalu dalam kebaikan). 

Anggaplah ringan apa yang kalian alami di hari raya 
'ld kali ini, yang tidak sama dengan hari raya 
kebanyakan orang. 

Hari 'ld bukanlah dengan memakai baju baru, hari 'ld 
adalah bagi yang tegas menyatakan tauhid 

Hari 'ld bukan dengan memakai baju baru, hari 'ld 
adalah yang mengkufuri syirik dan tancTid 
(menyekutukan Alloh) 68 INILAH JALAN PARA ROSUL.. Hari 'ld bukan dengan memakai baju baru, hari 'ld 
adalah bagi siapa yang berjihad melawan pemimpin 
kesyirikan dan tandid { (jj^jlkj V (JjAjII Jj£l U^J o J-ol (Jz- <■?!&£■ <U)lj} 

"Dan Alloh memenangkan urusan-Nya, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. "(QS. 

Yusuf [12]:21) 

Wa M-hamduli "l-lahi robbi M-'AlamTn ASY-SYAHID ASY-SYAIKH AL-MUJAHID AMIRUL DZABAHIN 
WA ASADUL ROFIDAIN ABU MUSH'AB AZ-ZARQOWI 

-YAALLOH LIMPAHKAN-LAH BAGINYA RAHMAT YANG 

SELUAS-LUASNYA, DAN MASUKAN DIA KE BARISAN PARA 

ANBIYAA, SHIDIQIN, SYUHADA & SHOLIHIN... AMIN- 
69